Składki członkowskie UKS BP 2022

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

UKS Biały Pion na rok 2022

Uczniowski Klub Sportowy Biały Pion” jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiadającym osobowość prawną. Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą – „Prawo o stowarzyszeniach”, ustawą o systemie oświaty oraz z własnym statutem. Klub opiera swoja działalność na pracy swoich członków, działaczy oraz pomocy rodziców uczniów. Fundusze klubowe składają się z: dotacji na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej zlecone klubowi, dotacji na zadania zlecone przez samorząd terytorialny, darowizn i zapisów oraz składek członkowskich. (wyciąg ze statutu UKS”Biały Pion”, rejestracja nr EK.III4121/1/99)

Składki członkowskie za rok 2022 wynoszą:

Miesięczne 50 zł /bez VII i VIII/ 10×50

lub przy jednorazowej wpłacie za cały rok – z bonifikatą 45% 275 zł /drugie dziecko 200zł/

UWAGA – wpłaty tylko na konto bankowe:

95 1240 3855 1111 0000 4476 2320

UPRZEJMIE PROSIMY O UREGULOWANIE SKŁADEK

Opłacenie składki miesięcznej lub rocznej, uprawnia do korzystania z przywilejów członkostwa UKS „Biały Pion” min:

*zwolnienie z opłat wpisowego w większości turniejów gryfińskich,     *bonifikaty, zwolnienia przy wyjazdach na zawody, opłaty turniejowe, *bezpłatnego uczestnictwa w zajęciach treningowo-szkoleniowych *koszulka BP za jednorazową wpłatę, gadżety i pamiątki klubowe

Kontakt: 509 820 510