Grand Prix 2015 Turniej – 1 WYNIKI

Szachowe

 

Grand Prix

 

Gryfina 2015


Edycja XVII /1999-2015/

Turniej – 1 (7-rund P’15)

 

Sobota: 31.01.2015 r. g.11.00

 

GDK „Pałacyk pod Lwami”

 

WYNIKI:

1 II Kruszewska, Justyna 1600 6.0 22.00 30.50 5
2 IV Szpura, Bartosz 1400 6.0 20.00 26.00 6
3 IV Krech, Szymon 1400 5.5 22.50 30.00 5
4 IV Paździor, Adrian 1400 5.0 19.00 25.00 5
5 IV Sokołowski, Konrad 1400 5.0 18.00 26.00 5
6 V Makarewicz, Piotr 1200 4.5 25.00 34.00 4
7 V Krech, Jan 1200 4.5 20.50 29.00 4
8 IV Duda, Miłosz 1400 4.5 19.50 26.50 4
9 IV Olias, Karol 1400 4.0 24.50 33.00 3
10 V Hajdaś, Adam 1200 4.0 22.00 30.50 4
11 IV Kurlej, Oliwia 1250 4.0 19.50 27.00 3
12 V Mróz, Nikodem 1200 4.0 17.50 24.50 4
13 Jazukiewicz, Gabriel 1000 4.0 17.00 24.50 4
14 Ossoliński, Łukas 1000 4.0 15.50 22.00 3
15 V Turek, Mikołaj 1200 3.5 20.00 28.50 3
16 Wieligórka, Szymon 1000 3.5 16.00 22.50 3
17 Kuryło, Martyna 1000 3.5 14.00 19.50 3
18 V Jankowski, Dawid 1200 3.0 19.00 27.50 3
19 V Dejewska, Kinga 1100 3.0 17.50 24.00 3
20 V Nowaliński, Michał 1200 3.0 17.00 23.50 3
21 Kupińska, Julia 1000 3.0 14.00 19.00 2
22 Jędraszczyk, Kajetan 1000 3.0 13.00 18.00 2
23 Kożan, Kacper 1000 3.0 10.50 15.00 2
24 Jędraszczyk, Hubert 1000 2.5 16.00 22.00 2
25 Kurlej, Dorian 1000 2.0 17.50 24.00 1
26 Piątek, Alan 1000 2.0 15.00 21.50 1
27 Mróz, Dominik 1000 2.0 14.50 20.00 2
28 Kucharczyk, Ola 1000 2.0 11.50 17.50 1
29 Sztylke, Wojtek 1000 1.0 13.00 20.50 0

 

 

 

 

 

 

Grand Prix 2015 REGULAMIN

Otwarte, Młodzieżowe

 

Grand Prix Gryfina

 

Szachy 2015

Organizatorzy: UKS Biały Pion; GDK; SP-2

Edycja XVII /1999-2015/


REGULAMIN

1.Cel imprezy

* Popularyzacja „królewskiej gry wśród dzieci i młodzieży”

* Organizacja zajęć sportowych w celu wszechstronnego rozwoju sprawności umysłowej i psychicznej

* Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości

* Angażowanie uczniów i ich rodziców do uczestnictwa we wszystkich formach propagujących szachy, bez względu na wiek i stopień zaawansowania w grze

* Odkrywanie talentów szachowych

* Wyłonienie młodzieżowych mistrzów Gryfina 2015

2. Termin i miejsce

Zawody składać się będą z:

* dziesięciu (10) turniejów eliminacyjnych (styczeń – listopad 2015r.)

* turnieju finałowego w grudniu 2015r.

Terminy rozgrywek wg osobnych komunikatów

Uwaga! W lipcu i sierpniu turnieje nie będą rozgrywane.

* G D K „Pałacyk pod Lwami” * SP-2 Gryfino

3. Uczestnicy, system rozgrywek

* W Grand Prix 2015 uczestniczyć mogą wszyscy chętni bez względu na umiejętności i posiadaną kategorię szachową. Klasyfikacja łączna prowadzona będzie w kategoriach dzieci i młodzieży z: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych

* Turnieje przeprowadzone będą w formule „swiss open”, 7 rund, P’15

4. Punktacja, ocena wyników

* Klasyfikacja w każdym turnieju, według sumy zdobytych punktów (wygr. 1,0 pkt, remis 0,5 pkt, przegrana 0,0 pkt)

* Do punktacji łącznej zawodów Grand Prix 2015 zaliczane będą wszystkie punkty turniejów eliminacyjnych oraz turnieju finałowego.

Obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego

5. Nagrody

* W turniejach eliminacyjnych GP 2015 – drobne nagrody rzeczowe, pamiątki szachowe,słodycze.

* Dodatkowo – losowanie niespodzianek dla co najmniej 50% uczestników

* Puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe, niespodzianki – Wielki Finał GP (grudzień 2015)

6. Finansowanie

* Koszty turniejów pokrywa organizator

* Startowe w turniejach eliminacyjnych – 11 zł

* Nie obowiązuje szachistów UKS Biały Pion którzy na bieżąco opłacają składki członkowskie.

7. Sędziowanie

* Sędzia główny zawodów – Krzysztof Rudnicki 509 820 510 e-mail: gdk.lwy@wp

* Lic. sędz. ZP-16300011

* Program ChessArbiter Pro 2010 (v.5.39)

8. Uwagi końcowe

*** W sprawach nie ujętych w regulaminie – decyduje organizator

Turniej „Zimowy” 17.01.2015

 

SZACHOWA INAUGURACJA

Roku 2015

Turniej „Zimowy” P’10

17.01.2015r.   g.10.00

GDK „Pałacyk pod Lwami

WYNIKI

Wyniki – runda 7


M-ce Nazwisko Imię Rank. Pkt.
1 IV Olias, Karol 1400 6.0 22.50 30.50 6 26.0
2 IV Szpura, Bartosz 1400 6.0 22.00 31.00 6 25.0
3 V Hajdaś, Adam 1200 6.0 19.50 28.50 6 23.0
4 V Makarewicz, Piotr 1200 5.0 23.00 31.00 5 21.0
5 IV Paździor, Adrian 1400 5.0 20.50 29.00 5 21.0
6 IV Howil, Kornel 1400 4.0 20.50 29.00 4 18.0
7 IV Sokołowski, Konrad 1400 4.0 20.00 28.50 4 17.0
8 IV Kurlej, Oliwia 1250 4.0 19.00 28.00 4 17.0
9 V Mróz, Nikodem 1200 4.0 17.50 24.50 3 16.5
10 Korsak, Dawid 1000 4.0 16.00 25.00 4 15.0
11 V Turek, Mikołaj 1200 4.0 16.00 23.00 4 13.0
12 Kuryło, Martyna 1000 4.0 16.00 20.50 3 13.5
13 V Nowaliński, Michał 1200 3.5 23.00 32.00 3 19.0
14 Jazukiewicz, Gabriel 1000 3.0 19.50 27.50 3 15.0
15 Kurlej, Dorian 1000 3.0 19.00 27.00 3 13.0
16 Wieligórka, Szymon 1000 3.0 18.00 24.50 3 9.0
17 Nowak, Wiktoria 1000 3.0 16.50 23.00 3 14.0
18 Ossoliński, Łukasz 1000 3.0 16.50 21.50 3 11.0
19 Piątek, Alan 1000 3.0 14.50 20.50 2 9.5
20 Kupińska, Julia 1000 3.0 14.00 20.00 3 10.0
21 Jędraszczyk, Kajetan 1000 2.5 14.00 19.50 2 8.0
22 Mróz, Dominik 1000 2.5 13.00 17.50 2 7.5
23 Kucharczyk, Ola 1000 2.0 15.00 22.00 2 9.0
24 Jędraszczyk, Hubert 1000 2.0 13.50 19.00 2 7.0
25 Misiak, Patrycja 1000 1.0 12.00 16.50 0 3.5
26 Orszulak, Amadeusz 1000 0.5 13.00 18.00 0 2.5


Komunikat finansowy Składki Członkowskie 2015

SKŁADKI

CZŁONKOWSKIE

UKS Biały Pion

2015

Uczniowski Klub Sportowy „Biały Pion” jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiadającym osobowość prawną. Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą – „Prawo o stowarzyszeniach”, ustawą o systemie oświaty oraz z własnym statutem.

Klub opiera swoja działalność na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów.

Fundusze Klubowe składają się z: dotacji na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej zlecone Klubowi, dotacji na zadania zlecone przez samorząd terytorialny, darowizny i zapisy, składki członkowskie.

(wyciąg ze statutu UKS”Biały Pion”, rejestracja nr EK.III4121/1/99)

 

Składki członkowskie za rok 2015 wynoszą:

Miesięczne  25 zł /z wyłączeniem VII i VIII/ 10×25 = 250 zł

lub przy jednorazowej wpłacie za cały rok – z bonifikatą = 199 zł

 

(UWAGA – wpłaty tylko na konto bankowe !!!)

95 1240 3855 1111 0000 4476 2320

UPRZEJMIE PROSIMY O UREGULOWANIE SKŁADEK

Opłacenie składki uprawnia do korzystania z przywilejów członkostwa UKS „Biały Pion”:

* zwolnienie z opłat wpisowego w turniejach gryfińskich

* bonifikaty przy wyjazdach na zawody;

* gadżety i pamiątki klubowe;

* niespodzianki…

Kontakt: 509 820 510