Grand Prix Gryfina 2018 REGULAMIN

XX Grand Prix Gryfina 2018

ORGANIZATOR: UKS Biały Pion

REGULAMIN

1.Cel imprezy

* Popularyzacja „królewskiej gry wśród dzieci i młodzieży”

* Organizacja zajęć dla wszechstronnego rozwoju sprawności umysłowej i psychicznej

* Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości

* Angażowanie uczniów i ich rodziców do uczestnictwa we wszystkich formach propagujących szachy, bez względu na wiek i stopień zaawansowania w grze

* Odkrywanie gryfińskich talentów szachowych

* Wyłonienie młodzieżowych mistrzów Gryfina 2018

2. Termin i miejsce

Zawody składać się będą z:

* Dziesięciu (10) turniejów eliminacyjnych (luty – listopad 2018r.)

* oraz Wielkiego Turnieju Finałowego  (grudzień 2018r.)

Terminy rozgrywek wg osobnych komunikatów

Uwaga! W lipcu i sierpniu turnieje nie będą rozgrywane.

* Sala gry: G D K „Pałacyk pod Lwami”; SP-2 Gryfino…

3. Uczestnicy, system rozgrywek

* W zawodach Grand Prix 2018 uczestniczyć mogą wszyscy chętni bez względu na posiadane umiejętności oraz kategorię szachową.

* Klasyfikacja wg. kategorii: przedszkola, szkoły podstawowe oraz szkoły średnie

* Rozgrywki przeprowadzone będą w formule „swiss open”

* Turnieje eliminacyjne – 7 rund, P’15

* Finał GP – 5 rund P’10

4. Punktacja, ocena wyników

* Klasyfikacja w turniejach: suma zdobytych punktów (wygrana 1,0 pkt, remis 0,5 pkt, przegrana 0,0 pkt)

* Do punktacji łącznej zawodów Grand Prix 2018 zaliczane będą wszystkie punkty turniejów eliminacyjnych oraz turnieju finałowego.

Obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego

5. Nagrody

* W turniejach eliminacyjnych GP 2018 – drobne nagrody rzeczowe, pamiątki szachowe, słodycze oraz nagrody specjalne dla zwycięzców i najmłodszego uczestnika.

* Dodatkowo – losowanie niespodzianek dla co najmniej 50% uczestników

* Puchary, medale, nagrody rzeczowe, niespodzianki – Wielki Finał GP – grudzień 2018

6. Finansowanie

* Koszty turniejów pokrywa organizator

* Startowe w turniejach eliminacyjnych – 12 zł

w całości przeznaczone będzie na nagrody i organizację GP – wg celów statutowych

* Startowe nie obowiązuje szachistów UKS Biały Pion, którzy na bieżąco opłacają składki członkowskie.

* Uczniowie aktualnych klas szachowych I-III z SP-2 – 50%

(warunkiem startu jest obecność opiekuna podczas całego turnieju!!!)

7. Sędziowanie

* Sędzia główny zawodów – Krzysztof Rudnicki 509 820 510

* Lic. sędz. ZP-16300011

* Program ChessArbiter Pro 2010 (v.5.49)

8. Uwagi końcowe

*** W sprawach nie ujętych w regulaminie – decyduje organizator

20. Błyskawiczny Turniej WOŚP 2018

20. Błyskawiczny Orkiestrowy Turniej Szachowy WOŚP 2018

Sobota 13.01.2018 r. g.10.00

GDK „Pałacyk pod Lwami” 9 rund P’5

WYNIKI:

 1. Nawrocki Włodzimierz 8,5p.
 2. Pawlicz Dariusz 8,0p.
 3. Maryczkanicz Lubomir 7,0p.
 4. Turek Mikołaj 6,0p.
 5. Soszka Szymon 5,5p.
 6. Lewicki Czesław 5,0p.
 7. Lewicki Stanisław 5,0p.
 8. Biercewicz Krystian 5,0p.
 9. Nowaliński Michał 5,0p.
 10. Szpura Bartosz 5,0p.
 11. Radomska Nikola 5,0p.
 12. Hajdaś Adam 4,5p.
 13. Magdziarz Robert 4,0p.
 14. Jazukiewicz Gabriel 4,0p.
 15. Olszewski Wojciech 4,0p.
 16. Zabadała Tomasz 4,0p.
 17. Kaliński Radosław 3,5p.
 18. Gągoliński Przemek 3,0p.
 19. Faleński Rafał 3,0p.
 20. Lesiak Nina 3,0p.
 21. Kaliński Aleksander 0,5p.
 22. Ślusarczyk Oliwier 0,5p.

Zebraliśmy około 1000zł DZIĘKUJEMY !!!

Komunikat finansowy 2018

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

UKS Biały Pion 2018

Uczniowski Klub Sportowy „Biały Pion” jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiadającym osobowość prawną. Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą – „Prawo o stowarzyszeniach”, ustawą o systemie oświaty oraz z własnym statutem. Klub opiera swoja działalność na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów. Fundusze Klubowe składają się z: dotacji na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej zlecone Klubowi, dotacji na zadania zlecone przez samorząd terytorialny, darowizny i zapisy, składki członkowskie. (wyciąg ze statutu UKS”Biały Pion”, rejestracja nr EK.III4121/1/99)

Składki członkowskie za rok 2018 wynoszą:

Miesięczne 25 zł /z wyłączeniem VII i VIII/ 10×25 =250 zł

UWAGA!!!

przy jednorazowej wpłacie za cały rok – z bonifikatą = 199 zł

(UWAGA – wpłaty tylko na konto bankowe !!!)

Nr konta UKS Biały Pion: 95 1240 3855 1111 0000 4476 2320

UPRZEJMIE PROSIMY O UREGULOWANIE SKŁADEK

Opłacenie składki uprawnia do korzystania z przywilejów członkostwa UKS „Biały Pion”:

* zwolnienie z opłat wpisowego-startowego w większości turniejów gryfińskich

* bonifikaty przy wyjazdach na zawody * gadżety i pamiątki klubowe

* koszulka klubowa (przy 100% wpłacie) * Kalendarz UKS Biały Pion na 2018 rok

Kontakt: 509 820 510

Styczeń, Luty 2018 KOMUNIKAT

KOMUNIKAT:

Styczeń 2018

Zajęcia szachowe:

* 10 stycznia, środa – teoria wg planu

* 11 stycznia, czwartek – gry (TPAm)

13.01.2018r. g.10.00

* XX Błyskawiczny Orkiestrowy

Turniej WOŚP 2018

UWAGA!!! Wszystkie zebrane tego dnia pieniądze trafią do puszki WOŚP

WPISOWE: Ciasto z blachy – tylko! lub  10zł-juniorzyBP; 15zł-pozostali

* Wystawa kompletów szachowych

* Słodki mini-kiermasz, licytacja WOŚP

Luty 2018

Zajęcia szachowe po feriach:

* wg ustalonego planu: Środa-teoria, Czwartek-gry.

Grand Prix Gryfina 2018

*Turniej-1  Sobota: 03.02.2018r.

GDK „Pałacyk pod Lwami”

Grand Prix Gryfina 2018

*Turniej-2  Sobota: 10.02.2018r.

GDK „Pałacyk pod Lwami”