Składki członkowskie 2013 KOMUNIKAT

Składki Członkowskie 2013

KOMUNIKAT

U K S

BIAŁY PION”

GRYFINO

e-mail: gdk.lwy@wp.pl

www.bialypion.pl

95 1240 3855 1111 0000 4476 2320

U K S „Biały Pion” jest stowarzyszeniem zarejestrowanym z osobowośią prawną. Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą – „Prawo o stowarzyszeniach”, ustawą o systemie oświaty oraz z własnym statutem.

Klub opiera swoja działalność na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów.

Fundusze Klubowe składają się z: dotacji na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej zlecone Klubowi, dotacji na zadania zlecone przez samorząd terytorialny, darowizny i zapisy, składki członkowskie.

(wyciąg ze statutu UKS”Biały Pion”, rejestracja nr EK.III4121/1/99)

Składki członkowskie za rok 2013 wynoszą: jednorazowo – 150zł lub mies. po 20 zł

UPRZEJMIE PROSZĘ O UREGULOWANIE SKŁADEK (UWAGA – tylko na konto bankowe)

95 1240 3855 1111 0000 4476 2320

Opłacenie składki uprawnia do korzystania z przywilejów członkostwa UKS „Biały Pion”

Kontakt: 509 820 510