Turniej klasyfikacyjny na V i IV kategorię szachową

Uwaga! Uwaga!

KOMUNIKAT!!!

 

Turniej Klasyfikacyjny

 

na Kategorie Szachowe V i IV

Sobota 22.11.2014r. Godz. 9.00

GDK „Pałacyk pod Lwami”

 

REGULAMIN

  1. Cel imprezy

* Popularyzacja „Królewskiej Gry” w środowisku gryfińskim

* Możliwość uzyskania wyższej kategorii szachowej

* Poszukiwanie talentów szachowych.

  1. Organizatorzy

* Uczniowski Klub Sportowy „Biały Pion”

* Gryfiński Dom Kultury

  1. Termin i miejsce

* Turniej rozegrany zostanie 22 XI 2014r. w „Pałacyku pod Lwami

(GDK ul. Bol. Chrobrego 48). Początek zawodów godz. 9.00

  1. Zgłoszenia i uczestnictwo

* Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu zawodów od godziny 8.15

* Uczestnikiem zawodów może być każda osoba bez względu na wiek, płeć

i umiejętności szachowe, posiadająca max. IV kategorię szachową.

  1. Wpisowe do turnieju

* W turnieju obowiązuje wpisowe w wysokości 15 zł (zniżka o 5 zł dla czł. UKS BP)

  1. System rozgrywek i sędziowanie

* Szwajcarski na dystansie 6 rund

* Tempo gry – 30 minut na partię dla zawodnika

* Sędzia Główny : Krzysztof Rudnicki (II kl.; Nr. Lic. – 16300011) tel: 509 820 510

  1. Nagrody

* Pamiątkowe medale dla zwycięzców

* Słodycze

  1. Uwagi końcowe

* Zapis partii nieobowiązkowy

* Organizatorzy zapewniają sprzęt szachowy dla wszystkich uczestników

* Obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego

* Zawodnicy przyjeżdżają i ubezpieczają się na własny koszt

* Za bezpieczeństwo i odpowiednie zachowanie małoletniego zawodnika,

odpowiadają pełnoprawni opiekunowie.

* Sędzia ma prawo nałożyć na zawodnika karę za niestosowne zachowanie

wg regulaminu kwalifikacyjnego

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora

Z A P R A S Z A M Y !!!!