Komunikat Organizacyjny GP 2016; Składki Członkowskie 2016

SKŁADKI

CZŁONKOWSKIE

UKS Biały Pion

2016

Uczniowski Klub Sportowy „Biały Pion” jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiadającym osobowość prawną. Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą – „Prawo o stowarzyszeniach”, ustawą o systemie oświaty oraz z własnym statutem.

Klub opiera swoja działalność na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów.

Fundusze Klubowe składają się z: dotacji na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej zlecone Klubowi, dotacji na zadania zlecone przez samorząd terytorialny, darowizny i zapisy, składki członkowskie.

(wyciąg ze statutu UKS”Biały Pion”, rejestracja nr EK.III4121/1/99)

 

Składki członkowskie za rok 2016 wynoszą:

Miesięczne  25 zł /z wyłączeniem VII i VIII/ 10×25 = 250 zł

lub przy jednorazowej wpłacie za cały rok – z bonifikatą = 199 zł

 

(UWAGA – wpłaty tylko na konto bankowe !!!)

95 1240 3855 1111 0000 4476 2320

UPRZEJMIE PROSIMY O UREGULOWANIE SKŁADEK

Opłacenie składki uprawnia do korzystania z przywilejów członkostwa UKS „Biały Pion”:

* zwolnienie z opłat wpisowego-startowego, w turniejach gryfińskich

* bonifikaty przy wyjazdach na zawody;

* gadżety i pamiątki klubowe;

* koszulka klubowa (100% składek)

Kontakt: 509 820 510

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY


Grand Prix Gryfina 2016

ORGANIZATOR: UKS Biały Pion

 

REGULAMIN

1.Cel imprezy

* Popularyzacja „królewskiej gry wśród dzieci i młodzieży”

* Organizacja zajęć sportowych w celu wszechstronnego rozwoju sprawności umysłowej i psychicznej

* Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości

* Angażowanie uczniów i ich rodziców do uczestnictwa we wszystkich formach propagujących szachy, bez względu na wiek i stopień zaawansowania w grze

* Odkrywanie talentów szachowych

* Wyłonienie młodzieżowych mistrzów Gryfina 2016

2. Termin i miejsce

Zawody składać się będą z:

* dziesięciu (10) turniejów eliminacyjnych (styczeń – listopad 2016r.)

* turnieju finałowego w grudniu 2016r.

Terminy rozgrywek wg osobnych komunikatów

Uwaga! W lipcu i sierpniu turnieje nie będą rozgrywane.

* G D K „Pałacyk pod Lwami” * SP-2 Gryfino

3. Uczestnicy, system rozgrywek

* W Grand Prix 2016 uczestniczyć mogą wszyscy chętni bez względu na umiejętności i posiadaną kategorię szachową. Klasyfikacja łączna prowadzona będzie w kategoriach dzieci i młodzieży z: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych

* Rozgrywki przeprowadzone będą w formule „swiss open”

* Turnieje eliminacyjne – 7 rund, P’15

* Finał GP – 5 rund P’10

4. Punktacja, ocena wyników

* Klasyfikacja w turniejach, według sumy zdobytych punktów (wygr. 1,0 pkt, remis 0,5 pkt, przegrana 0,0 pkt)

* Do punktacji łącznej zawodów Grand Prix 2016 zaliczane będą wszystkie punkty turniejów eliminacyjnych oraz turnieju finałowego.

Obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego

5. Nagrody

* W turniejach eliminacyjnych GP 2016 – drobne nagrody rzeczowe, pamiątki szachowe,słodycze.

* Dodatkowo – losowanie niespodzianek dla co najmniej 50% uczestników

* Puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe, niespodzianki – Wielki Finał GP (grudzień 2016)

6. Finansowanie

* Koszty turniejów pokrywa organizator

* Startowe w turniejach eliminacyjnych – 11 zł

/W całości przeznaczone na nagrody i organizację GP – cele statutowe/

* Startowe nie obowiązuje szachistów UKS Biały Pion, którzy na bieżąco opłacają składki członkowskie.

7. Sędziowanie

* Sędzia główny zawodów – Krzysztof Rudnicki 509 820 510

* Lic. sędz. ZP-16300011

* Program ChessArbiter Pro 2010 (v.5.39)

8. Uwagi końcowe

*** W sprawach nie ujętych w regulaminie – decyduje organizator