4. Turniej klasyfikacyjny na IV i V kat. KOMUNIKAT

IV Turniej Klasyfikacyjny

na V i IV Kategorię Szachową

GRYFINO 25.11.2017r.

REGULAMIN

 1. Cel imprezy

* Popularyzacja „Królewskiej Gry” w środowisku gryfińskim

* Możliwość uzyskania IV i V kategorii szachowej

* Poszukiwanie talentów szachowych.

 1. Organizatorzy

* Uczniowski Klub Sportowy „Biały Pion” * Gryfiński Dom Kultury

 1. Termin i miejsce

* Turniej rozegrany zostanie 25 XI 2017r. w Pałacyku pod Lwami

GDK ul. Bol. Chrobrego 48. Początek zawodów godz. 9.00

 1. Zgłoszenia i uczestnictwo

* Zgłoszenia w dniu zawodów do godz. 8.50 lub tel. 509 820 510

* Uczestnikiem zawodów może być każda osoba bez względu na wiek, płeć

i umiejętności szachowe, posiadająca max. IV kategorię szachową.

 1. Wpisowe do turnieju

* W turnieju obowiązuje wpisowe organizacyjne w wysokości 10 zł

 1. System rozgrywek i sędziowanie

* Szwajcarski na dystansie 6 rund

* Tempo gry – 30 minut na partię dla zawodnika

* Sędzia główny : Miłosz Rudnicki  Nr. Lic. – 16300010

 1. Nagrody

* Pamiątkowe medale dla zwycięzców

* Słodycze

 1. Uwagi końcowe

* Zapis partii nieobowiązkowy

* Organizatorzy zapewniają sprzęt szachowy dla wszystkich uczestników

* Obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego

* Zawodnicy przyjeżdżają i ubezpieczają się na własny koszt

* Za bezpieczeństwo i odpowiednie zachowanie małoletniego zawodnika,

odpowiadają pełnoprawni opiekunowie.

* Sędzia ma prawo nałożyć na zawodnika karę za niestosowne zachowanie

wg regulaminu kwalifikacyjnego

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora

LISTA ZGŁOSZONYCH (na dzień 19.11.2017)

 1. Kucharczyk Aleksandra
 2. Jazukiewicz Gabriel
 3. Grabowska Hania
 4. Babińska Liwia
 5. Sztylke Wojciech
 6. Wieligórka Szymon
 7. Piątek Alan
 8. Podfigurny Ziemowit
 9. Jędraszczyk Kajetan
 10. Sokołowski Jakub
 11. Gągoliński Przemysław
 12. Olszewski Wojciech
 13. Dejewski Jan
 14. Jankowski Patryk
 15. Zabadała Tomasz