25. Jubileuszowe GP Gryfina Turniej-1 KOMUNIKAT

„Szachy w Pałacyku 2023”

25. Jubileuszowe

Grand Prix Gryfina

TURNIEJ-1.

21.01.2023    GDK Pałacyk pod Lwami

ZAPISY: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2022/ti_7449/

Zgłoszonych   27   zawodników

25. Jubileuszowy
Grand Prix Gryfina 2023

REGULAMIN

ORGANIZATORZY: UKS Biały Pion; Gmina Gryfino; GDK

1. Cel imprezy

* Popularyzacja „królewskiej gry wśród dzieci i młodzieży”. Organizacja zajęć szachowych dla wszechstronnego rozwoju sprawności umysłowej i psychofizycznej. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości.  Angażowanie uczniów i ich rodziców do uczestnictwa we wszystkich formach propagujących szachy, bez względu na wiek i stopień zaawansowania w grze. Odkrywanie gryfińskich talentów szachowych. Wyłonienie młodzieżowych mistrzów Gryfina 2023. Jubileusz 25-lecia rozgrywek Grand Prix Gryfina

2.Termin i miejsce

Terminy poszczególnych turniejów wg osobnych komunikatów

Planuje się rozegranie min. 6-8 turniejów eliminacyjnych (styczeń – listopad 2023r.) oraz Wielkiego Turnieju Finałowego (grudzień 2023r.)

3. Uczestnicy, system rozgrywek

* W zawodach 25. Jubileuszowego  Grand Prix Gryfina 2023 uczestniczyć mogą wszyscy chętni bez względu na posiadane umiejętności oraz kategorię szachową.  Turnieje eliminacyjne – 7 rund, P’10+5” * Finał GP – 5 rund P’10+5”

4. Punktacja, ocena wyników

* Klasyfikacja w turniejach suma zdobytych punktów (wygrana 1,0 pkt, remis 0,5 pkt, przegrana 0,0 pkt). Do punktacji łącznej zawodów Grand Prix 2023 zaliczane będą wszystkie punkty turniejów eliminacyjnych oraz turnieju finałowego.

Obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego z wszystkimi zmianami.

5. Nagrody

* W turniejach eliminacyjnych GP 2023 – małe nagrody rzeczowe, słodycze dla wszystkich startujących oraz trofea specjalne dla zwycięzców i najmłodszych uczestników. Dodatkowo, na koniec każdego turnieju eliminacyjnego losowanie nagród – niespodzianek dla min. 50% uczestników. * Wielki Finał GP – Puchary, medale, duże nagrody – grudzień 2023 – dla obecnych na zakończeniu.

6. Finansowanie

* Koszty przygotowania i przeprowadzenia turniejów pokrywa organizator.  * Startowe w eliminacjach i finale – 25 zł/turniej (wpłata na konto klubu) lub gotówką przed turniejem 30zł w całości przeznaczone na nagrody i organizację Grand Prix 2023 (cele statutowe). UWAGA!!! * Startowe 25 GP 2023 nie obowiązuje szachistów UKS Biały Pion, którzy na bieżąco opłacają miesięczną lub opłacili roczną składkę członkowską w 2023r. oraz 50% zniżka dla wszystkich uczniów aktualnych klas szachowych SP-2.

7. Sędziowanie

* Sędzia zawodów – Krzysztof Rudnicki 509 820 510 * Lic. sędz. ZP-16300011

* Program ChessArbiter Pro 2016

8. Uwagi końcowe

*** Za ubezpieczenie zawodników odpowiadają rodzice / opiekunowie. Uczestnicy biorący udział w 25. Jubileuszowym Grand Prix Gryfina 2023, wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez organizatora turnieju tj. imię i nazwisko, szkoła, klub, miejscowość, e-mail, oraz wizerunku w celach promocyjno – marketingowych, związanych z jego działalnością. *** Ze względu na obostrzenia epidemiczne organizator stosować i przestrzegać będzie wszystkie zalecenia i obostrzenia wprowadzone odrębnymi komunikatami MZ; GIS; MEiN; PZSzach,
*** Ostateczna interpretacja treści komunikatu oraz decyzje w sprawach nie ujętych w regulaminie należą do organizatora.
*** Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w niniejszym komunikacie.