23. Grand Prix 2021 Turniej-4 KOMUNIKAT Zawody w Pałacyku pod Lwami !!!

23. GRAND PRIX

GRYFINA 2021

Turniej   4.

12.06.2021r. g. 10.00

GDK Pałacyk pod Lwami

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_1276/

Ilość miejsc turniejowych – ograniczona do 24!      Decyduje kolejność zgłoszeń oraz opłata startowa

Uwaga: Na liście startowej zapisano 24 zawodników (06.06.2021) Zmiany tylko w przypadku nieobecności lub braku opłaty startowej!

ZAPRASZAMY !!!

REGULAMIN

23. Szachowego Grand Prix Gryfina 2021

ORGANIZATORZY: UKS Biały Pion; Gmina Gryfino; GDK

1. Cel imprezy

* Popularyzacja „królewskiej gry wśród dzieci i młodzieży” * Organizacja turniejów i rozgrywek szachowych dla wszechstronnego rozwoju sprawności umysłowej i psychicznej * Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości * Angażowanie uczniów i ich rodziców do uczestnictwa we wszystkich formach propagujących szachy, bez względu na wiek i stopień zaawansowania w grze * Odkrywanie gryfińskich talentów szachowych * Wyłonienie młodzieżowych mistrzów Gryfina 2021

2.Termin i miejsce

Zawody, ze względu na stan epidemiczny COVID-19 mogą być rozgrywane w formie stacjonarnej (turnieje bezpośrednie) jak i w postaci internetowego „Chess Solving” jako zbiór  określonych zadań szachowych – do rozwiązywania.

Terminy rozgrywek wg osobnych komunikatów

Planuje się rozegranie minimum:

* 6-10 turniejów eliminacyjnych (luty – listopad 2021r.)

* oraz Wielkiego Turnieju Finałowego (grudzień 2021r.)

3. Uczestnicy, system rozgrywek

* W zawodach 23. Grand Prix Gryfina 2021 uczestniczyć mogą wszyscy chętni bez względu na posiadane umiejętności oraz kategorię szachową po opłaceniu wpisowego do turnieju (lub składek czł. UKS BP)

* Rozgrywki stacjonarne przeprowadzone będą w formule „swiss open”

* Turnieje eliminacyjne – 7 rund, P’10+5” * Finał GP – 5 rund P’10+5”

* Zawody Chess Solwing; zadania #1,#2, #3 pos.

4. Punktacja, ocena wyników

* Klasyfikacja w turniejach stacjonarnych: suma zdobytych punktów (wygrana 1,0 pkt, remis 0,5 pkt, przegrana 0,0 pkt)

*Klasyfikacja w Chess Solving: suma punktów (2pkt za przysłanie zadań; plus max 4pkt za jakość zadań)

* Do punktacji łącznej zawodów Grand Prix 2021 zaliczane będą wszystkie punkty turniejów eliminacyjnych oraz turnieju finałowego.

Obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego z wszystkimi zmianami.

5. Nagrody

* W turniejach eliminacyjnych stacjonarnych GP 2021 – drobne nagrody rzeczowe, słodycze dla wszystkich startujących oraz nagrody specjalne dla zwycięzców i najmłodszych uczestników. Dodatkowo, losowanie nagród – dla 50% uczestników.

* W turniejach eliminacyjnych Chess Solwing, dodatkowe nagrody dla uczestników z opłaconym wpisowym do turniejów.

* Puchary, medale, nagrody – Wielki Finał GP – grudzień 2021

6. Finansowanie

* Koszty turniejów pokrywa organizator

* Startowe /eliminacje+finał/ – 15 zł/turniej (wpłata na konto klubu) lub gotówką przed turniejem 20zł  w całości przeznaczone na nagrody i organizację GP (cele statutowe)

UWAGA!!! * Startowe nie obowiązuje szachistów UKS Biały Pion, którzy na bieżąco opłacili składki członkowskie w 2021r.

7. Sędziowanie

* Sędzia zawodów – Krzysztof Rudnicki 509 820 510 * Lic. sędz. ZP-16300011  Program ChessArbiter Pro 2016 lub ChessMenager

8. Uwagi końcowe

*** Za ubezpieczenie zawodników odpowiadają rodzice / opiekunowie

*** Uczestnicy biorący udział w 23. Grand Prix Gryfina 2021, wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez organizatora turnieju tj. imię i nazwisko, szkoła, klub, miejscowość, e-mail, oraz wizerunku w celach promocyjno – marketingowych, związanych z jego działalnością. *** Ostateczna interpretacja treści komunikatu oraz decyzje w sprawach nie ujętych w regulaminie należą do organizatora. *** Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w niniejszym komunikacie.

Regulamin uczestnictwa w GP Gryfina 2021 – turniej nr 4

w związku z zagrożeniem Covid-19

  1. W związku z panującą pandemią Covid-19 organizator przeprowadzi zawody zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Sportu i Polskiego Związku Szachowego odnośnie zachowania zasad sanitarnych
  2. Zawodnicy muszą przestrzegać obowiązków związanych z zachowaniem dystansu społecznego oraz wzmożonych zasad higieny.
  3. Na salę gry będą wpuszczani wyłącznie zawodnicy grający w Grand Prix po uprzednim pomiarze temperatury i dezynfekcji rąk oraz obsługa rozgrywek, w tym organizatorzy i sędziowie.
  4. Nie ma obowiązku podawania ręki przed i po zakończeniu partii.
  5. Po zakończonej partii zawodnicy po uprzednim ułożeniu szachów i zgłoszeniu wyniku partii zobowiązani są do opuszczenia sali gry