5. Turniej Klasyfikacyjny na IV i V kat.szach.

5. Turniej Klasyfikacyjny

na IV i V Kategorię Szachową

GRYFINO 12.10.2019r.

REGULAMIN

  1. Cel imprezy

* Popularyzacja „Królewskiej Gry” w środowisku gryfińskim

* Możliwość uzyskania IV i V kategorii szachowej

* Poszukiwanie talentów szachowych.

  1. Organizatorzy

* Uczniowski Klub Sportowy „Biały Pion”    * Gryfiński Dom Kultury

  1. Termin i miejsce

* Turniej rozegrany zostanie 12 X 2019r. w Pałacyku pod Lwami

GDK ul. Bol. Chrobrego 48. Początek zawodów godz. 9.00

  1. Zgłoszenia i uczestnictwo

* Zgłoszenia w dniu zawodów do godz. 8.50 lub tel. 509 820 510

* Uczestnikiem zawodów może być każda osoba bez względu na wiek, płeć

i umiejętności szachowe, posiadająca max. IV kategorię szachową.

  1. Wpisowe do turnieju

* W zawodach obowiązuje wpisowe organizacyjne w wysokości 10 zł (wpłata na konto klubu lub bezpośrednio przed turniejem – dotyczy wszystkich zawodników)

  1. System rozgrywek i sędziowanie

* Szwajcarski na dystansie 6 rund

* Tempo gry – 30 minut na partię dla zawodnika

* Sędzia główny : Krzysztof Rudnicki  Nr. Lic. – 16300011

  1. Nagrody

* Pamiątki szachowe, medale  * Słodycze

  1. Uwagi końcowe

* Zapis partii nieobowiązkowy

* Organizatorzy zapewniają sprzęt szachowy dla wszystkich uczestników

* Obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego

* Zawodnicy przyjeżdżają i ubezpieczają się na własny koszt

* Za bezpieczeństwo i odpowiednie zachowanie małoletniego zawodnika,

odpowiadają pełnoprawni opiekunowie.

* Sędzia ma prawo nałożyć na zawodnika karę za niestosowne zachowanie

wg regulaminu kwalifikacyjnego

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora